புதுசு

தவ்லத் நிஸா அவர்கள் வஃபாத் ஆகி விட்டார்கள்.
நமதூர் தெற்கு மெயின் ரோடு EF வீடு இஸ்ஷாக் அவர்களுடைய சகோதரியும் , முகமது இம்தியாஸ்,முகமது முக்தார் அவர்களுடைய தாயாருமான தவ்லத் நிஸா அவர்கள் வஃபாத் ஆகி விட்டார்கள்.


இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.

எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் TZRONLINE இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது

No comments