புதுசு

பெண்கள் முகம் மறைக்க வேண்டுமா?தலைப்பு : பெண்கள் முகம் மறைக்க வேண்டுமா?
இமாம் : ஷேக் மொஹைதீன் பாஜில் பாகவி
நாள் : 08.11.2017
இடம் : ஜும்மா மஸ்ஜித், தேரிழந்தூர்

No comments