புதுசு

அப்துல் ரஹீம் அவர்கள் வபாத் ஆகிவிட்டார்கள்
நமதூர்(தேரிழந்தூர்,மேலத்தெருவைச் சார்ந்த) கொத்தங்குடியார் வீடு வாசீம்(லண்டன்) அவர்களின் தகப்பனாரும், மர்ஹீம் முகம்மது ஷரீப் அவர்களின் தம்பியுமான  அப்துல் ரஹீம் அவர்கள்  (22.11.17) இரவு வபாத் ஆகிவிட்டார்கள்.
இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.


எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் TZRONLINE இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது

No comments