புதுசு

ஹாஜா மைதீன் அவர்கள் வஃபாத் ஆகி விட்டார்கள்.


நமதூர் வடக்குத் தெருவை சார்ந்த
ஹாலித் அலி, அஸ்கர் அகமது அவர்களுடைய தகப்பனாரும் V.K. சம்சுதீன் அவர்களுடைய மகன் V.K.S. ஹாஜா மைதீன் அவர்கள்  வஃபாத் ஆகி விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.


எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் TZRONLINE இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது

No comments