புதுசு

சவுதி புனிதமிகு கஃபத்துல்லாவில் மார்ச் 27 முதல் மீண்டும் தவாப் சுற்றும் பகுதி திறக்கப்படுகிறது!ஹஜ் | உம்ரா செய்திகள்: மார்ச் 27 முதல் மீண்டும் தவாப் சுற்றும் பகுதி திறக்கப்படுகிறது.

புனிதமிகு கஃபத்துல்லாவில் கடந்த அக்டோபர் முதல் நடைபெற்று வந்த புனித ஜம்ஜம் கிணறு மற்றும் ஜம்ஜம் தண்ணீர் விநியோக புதிய நவீன தொழிற்நுட்பத்திலான பாதையமைப்புக்களின் காரணமாக புனித கஃபாவைச் சுற்றி 'மடஃப்' (Mataf) தவாப் செய்வது உம்ரா யாத்ரீகர்களைத் தவிர பிறருக்கு தடுக்கப்பட்டிருந்தது.

தற்போது பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதை தொடர்ந்து மீண்டும் எதிர்வரும் 2018 மார்ச் 27 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை முதல் உம்ரா யாத்ரீகர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து வணக்கசாலிகளுக்கும் தவாப் சுற்றிவரும் 'மடஃப்' (Mataf) பகுதி திறந்துவிடப்படுவதாக புனித ஹரம் ஷரீஃபின் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Source: Saudi Gazette
தமிழில்:அதிரை நியூஸ்No comments