புதுசு

தேரிழந்தூர் அன்னை ஆயிஷா சித்திகா ரளியல்லாஹு அன்ஹா பரிசளிப்பு நடைபெற்றது

தேரிழந்தூர் அன்னை ஆயிஷா சித்திகா ரளியல்லாஹு அன்ஹா பெண்கள்
அரபிக்கல்லூரியில்  நடைபெறும் மாலை நேர மக்தப்  மத்ரஸாவில்  பயிலும் மாணவ மாணவியருக்கு நமதூர் நாட்டாண்மை பஞ்சாயத்தார்கள் தலைமையில் இன்று 24/03/18பரிசளிப்பு நடைபெற்றது

No comments