புதுசு

சிறப்பான சிரியாவை சீராக்குவோம்.
தலைப்பு :                   சிறப்பான சிரியாவை சீராக்குவோம்.

இமாம் : மௌலவீ, ஹாபிள், காரீ, பன்னூலாசிரியர்

மு. முஹம்மது ஸாலிஹ் தாஹா மக்தூமீ M.A.,

No comments