புதுசு

முகம்மது பாருக் அவர்கள் வபாத் ஆகிவிட்டார்கள்நமதூர் தைக்கால் தெரு கூறூ வீடு மிஸ்பாஹூதீன், ரியாஸ்தீன் இவர்களின் தகப்பானர்  முகம்மது பாருக் அவர்கள்
வஃபாத் ஆகி விட்டார்கள்.
இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.


எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்  அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் TZRONLINE இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது

No comments