புதுசு

சவுதியிலிருந்து நாளொன்றுக்கு 1500 வெளிநாட்டவர்கள் நிரந்தரமாக வெளியேற்றம்!


 சவுதியிலிருந்து நாளொன்றுக்கு 1500 வெளிநாட்டவர்கள் நிரந்தரமாக வெளியேறுகின்றனர்.

சவுதியிலிருந்து கடந்த 18 மாதங்களில் சுமார் 811,000 வெளிநாட்டவர்கள் வெளியேறியுள்ளனர் அதாவது நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 1,500 பேர் வெளியாகியுள்ளனர் என சவுதி ஜவாஜத் தெரிவித்துள்ளது. கடந்த 4 மாதங்களில் 270,000 பேர் வெளியாகியுள்ள நிலையில் கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 541,000 வெளியாகியுள்ளதும் கவனிக்கத்தக்கது.

அதேபோல், கடந்த ஆண்டின் முதல் 4 மாதங்களில் 3 மில்லியன் என்ட்ரி – ரீ என்ட்ரி விசாக்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த ஆண்டு 1.2 மில்லியன் என்ட்ரி – ரீ என்ட்ரி விசாக்கள் மட்டுமே அடிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 1.9 மில்லியன் இக்காமாக்களை 1,050,144 நிறுவனங்களால் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: Saudi Gazette
தமிழில்:அதிரை நியூஸ்

No comments