புதுசு

பிர்தவ்ஸ் அவர்கள் வஃபாத்
நமதூர் சின்னத்தெரு ஆசிரியர் பக்கீர்முஹமது அவர்களின் மனைவியும் சேக்தாவூத், சிக்கந்தர், முகமது அலி இவர்களின் தாயார் பிர்தவ்ஸ் அவர்கள்  வஃபாத் ஆகி விட்டர்கள்

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.


எல்லாம் வல்ல அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் TZRONLINE இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது

No comments