புதுசு

உலக முஸ்லீம்கள் நபி (ஸல் ) அவர்களை உயிரினும் மேலாக நேசிப்பது ஏன் ? என அறிவோம்.

No comments