புதுசு

ஐசா பீவி வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள்ஆவணியாபுரத்தாங்க வீடு புதுத்தெரு ஷாஜகான்
பைஜீர் ரஹ்மான் அவர்களின் தாயாரும் முகம்மது சமீம்
அவர்களின் பாட்டியுமாகிய  ஐசா பீவி
12/05/2018  இன்று காலை  9 மணி அளவில் வஃபாத்தாகிவிட்டார்கள்.


"இன்னாலில்லாஹி வ இன்ன இலைஹி ராஜிஹூன்"

 எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்  அன்னாரைப் பொருந்திக் கொண்டு சுவனத்தின் உயரிய தரஜாவான ஜன்னத்துல் ஃபிர்தவ்ஸ் எனும் சுவனத்தை வழங்கவும், அவர் பிரிவால் வாடும் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஸப்ரன் ஜமீலா எனும் அழகிய பொறுமையை வழங்கவும் TZRONLINE இணையதளம் பிரார்த்திக்கின்றது

No comments